Kasalahan CGIProxy

Mboten saget ngahubungaken teng Database: Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)


CGIProxy 2.1.17 - Ngunduh - safety Ngulangi Mbuka'